Động vật có vú là động vật có xương sống máu nóng, bú sữa như gấu trúc, ngựa, chó, bò. Chúng thường được gọi là quái thú. Không chỉ con người, mà cả động vật có vú cũng là cư dân trên trái đất.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🐀 động vật có vú. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.

🐀động vật có vú66