Chim là động vật có xương sống, có cánh và lông, chúng nở ra từ trứng như gà, vịt, ngỗng,… Không chỉ con người mà chim cũng là cư dân trên trái đất.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🐓 động vật-chim. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.