Loài bò sát có lớp da khô có vảy và thường đẻ trứng vỏ mềm trên cạn, chẳng hạn như rùa, thằn lằn, rắn, ... Không chỉ con người mà cả bò sát cũng là cư dân trên trái đất.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🐍 động vật bò sát. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.