Tiểu loại này bao gồm các sinh vật sống ở biển, chẳng hạn như hải cẩu, cá, sò, vv Chúng làm cho đại dương đẹp hơn.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🐟 động vật biển. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.