Bọ là tên gọi thân mật của động vật chân đốt và động vật thân mềm, chẳng hạn như bướm, kiến, ốc sên, ... Hầu hết các loài bọ đều rất nhỏ, hãy cẩn thận để không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🐛 bọ xít. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.