Thực vật là một trong những dạng sống phổ biến nhất trên trái đất, chúng cung cấp oxy thông qua quá trình quang hợp. Thực vật đôi khi có những ý nghĩa đặc biệt, hãy tham khảo chi tiết tại tiểu mục này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🌴 Thực vật khác. Nó thuộc về danh mục chính 🐵 Động vật & Thiên nhiên. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.