Bạn có khát nước? Làm thế nào về có một đồ uống! Trẻ em có thể gọi một ly sữa hoặc Coke. Người lớn cũng có thể gọi một ít rượu ở đây.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ☕ uống. Nó thuộc về danh mục chính 🍓 Đồ ăn thức uống. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.