Thời gian là thứ quý giá nhất mà một người đàn ông có thể bỏ ra. Trong danh mục con này, không chỉ có đồng hồ bình thường biểu thị thời gian, mà còn có đồng hồ cát cổ, xem giờ và báo thức.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ⌚ thời gian. Nó thuộc về danh mục chính 🚌 Du lịch & Địa điểm. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.