Tòa nhà cung cấp một nơi trong nhà cho các hoạt động của con người. Trong danh mục phụ này, không chỉ có các kiến trúc tham quan như lâu đài Nhật Bản và tượng Nữ thần Tự do, mà còn có các công trình sinh hoạt chung như bưu điện và bệnh viện.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🏗️ nơi xây dựng. Nó thuộc về danh mục chính 🚌 Du lịch & Địa điểm. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.