Những người theo tôn giáo thường thực hiện thờ cúng và hành hương trong các công trình tôn giáo. Có các công trình kiến trúc tôn giáo tiêu biểu như nhà thờ Thiên chúa giáo, nhà thờ Hồi giáo trong danh mục phụ này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ⛪ Nơi tôn giáo. Nó thuộc về danh mục chính 🚌 Du lịch & Địa điểm. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.