Phà, tàu thủy, ca nô, thuyền buồm ... Tiểu loại này bao gồm các phương tiện giao thông đường thủy khác nhau giúp cuộc sống của chúng ta có nhiều màu sắc hơn.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🚢 Phương tiện giao thông đường thủy. Nó thuộc về danh mục chính 🚌 Du lịch & Địa điểm. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.