Hạng mục phụ này đã tập hợp các huy chương và cúp. Cố gắng hết sức và trở thành nhà vô địch của cuộc đời bạn!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🏅 Giải thưởng & Huy chương. Nó thuộc về danh mục chính ⚽ Hoạt động. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.