Tốt hơn là bạn nên ghi chép lại hơn là chỉ ghi nhớ. Bút chì, bút mực, bút sáp màu, những Biểu tượng cảm xúc liên quan đến chữ viết này đang chờ bạn sao chép chúng!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ✏️ viết. Nó thuộc về danh mục chính ⌚ Vật phẩm. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.