Nhạc cụ có thể tạo ra âm nhạc, chẳng hạn như piano, guitar, trống, vv Các nhạc cụ có thể mang lại giai điệu tuyệt vời cho con người và đôi khi có tác dụng đặc biệt.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🎹 nhạc cụ. Nó thuộc về danh mục chính ⌚ Vật phẩm. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.