Một vĩ nhân nào đó đã từng nói: “Một căn phòng không có sách giống như một cơ thể không có linh hồn”. Biểu tượng cảm xúc liên quan đến sách được bao gồm trong danh mục phụ này. Cùng học để có thêm kiến thức nhé!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 📒 Sách & Giấy. Nó thuộc về danh mục chính ⌚ Đồ vật. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.