Viết một ký tự ở giữa hình tròn hoặc hình vuông để nói lên ý nghĩa liên quan đến ký tự này. Mỗi Emoji có ngôn ngữ và nội dung khác nhau. Hãy đến và tìm Biểu tượng cảm xúc bạn cần!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🅰 Chữ số & Chữ cái. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.

🅰Chữ số & Chữ cái39