Mũi tên là một biểu tượng đồ họa, được sử dụng để chỉ hướng hoặc thể hiện xu hướng. Mũi tên là biểu tượng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như lên⬆, xuống⬇, v.v.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ↩️ mũi tên. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.