Nếu bạn thích video, thì bạn phải làm quen với danh mục phụ này. Phát, lặp lại, dừng, v.v. Hầu hết các biểu tượng này tồn tại dưới dạng các nút trên ứng dụng hoặc thiết bị chụp ảnh.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ⏏️ Biểu tượng âm thanh & Phim. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.