Danh mục phụ này chứa các ký hiệu giới tính. Dù bạn là nam, nữ hay giới tính khác, thế giới đều yêu thương bạn!

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ ♀️ giới tính. Nó thuộc về danh mục chính 🛑 Biểu tượng. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.