Quốc kỳ là lá cờ đại diện và tượng trưng cho một quốc gia nhất định. Nó thường được thiết kế với ý nghĩa cụ thể cho màu sắc và biểu tượng của nó. Có 258 cờ trong danh mục phụ này.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🇬🇧 lá cờ Tổ quốc. Nó thuộc về danh mục chính 🏁 Cờ. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.

🇬🇧lá cờ Tổ quốc258