Trong tiểu loại này, có 3 loại cờ, mỗi loại là viết tắt của Anh, Scotland và Wales.

Đây là trang danh sách Biểu tượng cảm xúc của danh mục phụ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cờ phân khu. Nó thuộc về danh mục chính 🏁 Cờ. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên dưới để xem chi tiết và sao chép Biểu tượng cảm xúc.