Hình ảnh của đám mây Tag Emoji For (Phiên bản thuật toán toàn diện)

Tag Cloud (phiên bản toàn diện) của biểu tượng cảm xúc ☠, các nguồn dữ liệu của thuật toán chủ yếu từ emojiall, twitter, v.v.5 thẻ hàng đầu có liên quan nhiều đến biểu tượng cảm xúc 'đầu lâu xương chéo' và tương quan từ cao xuống thấp là: đầu lâu xương chéo,cái chết,đầu lâu,mặt,quái vật. Điều này cho thấy cư dân mạng thích sử dụng với những từ khóa hoặc chủ đề liên quan này.

💡:Nếu một từ có * trong đó, điều đó có nghĩa là từ này nhạy cảm.

☠ (đầu lâu xương chéo) Đám mây từ khóa - emojiall.com

Đây là đám mây thẻ biểu tượng cảm xúc của . Đó là kết quả của quá trình xử lý văn bản thông qua các thuật toán nghiêm ngặt, có thể thể hiện chính xác cách sử dụng ☠ có ảnh hưởng và phổ biến nhất trên phương tiện truyền thông xã hội. Các văn bản thẻ này có thể cho chúng ta biết biểu tượng cảm xúc cụ thể này thường được sử dụng với ý nghĩa gì hoặc thường sử dụng chúng với ☠ trên mạng xã hội. Để biết thêm chi tiết: Đám mây thẻ biểu tượng cảm xúc
Kết luận này được đưa ra từ phân tích ngôn ngữ và học máy của một mẫu công khai gồm 812 triệu tweet có chứa biểu tượng cảm xúc, nó là một kết quả tương đối chính xác và có ý nghĩa tham khảo học thuật cao. Chào mừng bạn đến thảo luận, tham khảo, đăng lại và chia sẻ. Bản quyền © EmojiAll. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Trở lại:☠đầu lâu xương chéo

Hình ảnh của đám mây Tag Emoji For (Phiên bản thuật toán AI)

Tag Cloud của biểu tượng cảm xúc ☠, nguồn dữ liệu chính của thuật toán là từ twitter.5 thẻ hàng đầu có liên quan nhiều đến biểu tượng cảm xúc 'đầu lâu xương chéo' và tương quan từ cao xuống thấp là: pirate,pirates,death,poison,mirror. Điều này cho thấy cư dân mạng thích sử dụng với những từ khóa hoặc chủ đề liên quan này.

💡:Nếu một từ có * trong đó, điều đó có nghĩa là từ này nhạy cảm.

☠ (skull and crossbones) Tag Cloud - emojiall.com

Đây là đám mây thẻ biểu tượng cảm xúc của . Đó là kết quả của quá trình xử lý văn bản thông qua các thuật toán nghiêm ngặt, có thể thể hiện chính xác cách sử dụng ☠ có ảnh hưởng và phổ biến nhất trên phương tiện truyền thông xã hội. Các văn bản thẻ này có thể cho chúng ta biết biểu tượng cảm xúc cụ thể này thường được sử dụng với ý nghĩa gì hoặc thường sử dụng chúng với ☠ trên mạng xã hội. Để biết thêm chi tiết: Đám mây thẻ biểu tượng cảm xúc
Kết luận này được đưa ra từ phân tích ngôn ngữ và học máy của một mẫu công khai gồm 812 triệu tweet có chứa biểu tượng cảm xúc, nó là một kết quả tương đối chính xác và có ý nghĩa tham khảo học thuật cao. Chào mừng bạn đến thảo luận, tham khảo, đăng lại và chia sẻ. Bản quyền © EmojiAll. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng Liên hệ với chúng tôi

Đám mây thẻ thuật toán AI hiện tại của biểu tượng cảm xúc ☠ dựa trên dữ liệu Tiếng Anh vì không có đủ dữ liệu Tiếng Việt.

Trở lại:☠đầu lâu xương chéo

Thẻ và Từ khóa

Thẻ (Từ)
  • Ý nghĩa và cách sử dụng phái sinh của ☠ trong Twitter. Những từ này cũng thường được sử dụng cùng với ☠.
Xếp hạng Sức mạnh mối quan hệ
  • Nó cho biết mức độ liên quan và sự giống nhau của các từ sau với ☠. Điều này cũng có thể cho thấy cách mọi người sử dụng ☠ trên mạng xã hội.
pirate 1

100

pirates 2

87

death 3

54

poison 4

32

mirror 5

25

bruh 6

24

killed 7

22

filming 8

21

lmfao 9

19

captain 10

18

killing 11

17

weak 12

17

rip 13

17

die 14

16

kill 15

15

toxic 16

14

valley 17

13

tf 18

12

wtf 19

10

ateez 20

10

bones 21

10

nah 22

8

performing 23

8

center 24

7

af 25

7

crying 26

7

caught 27

7

smoke 28

7

murder 29

7

dumb 30

5

wake 31

5

collection 32

5

evil 33

4

asf 34

3

died 35

3

americans 36

3

wall 37

3

forgot 38

2

mfs 39

2

played 40

1

dark 41

1