Ngôn ngữ: Top 5

Mở rộng: Dữ liệu chi tiết và phân phối
Ngôn ngữ # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 1-100
0 Toàn bộ 🙂‍↔️ 🙂‍↕ 🫠 🥹 🫶 ...
1 Trung Quốc, giản thể 🫔 📍 🫡 🔞 🫶 ...
2 Thổ nhĩ kỳ 🪬 🫠 🎀 🫶 🥹 ...
3 Truyền thống Trung Hoa 🙂‍↕️ 🫰 🫧 🙂‍↔️ ...
4 Ba Tư 🩶 🦋 🪽 🤌 ...
5 Tiếng Việt 🙂‍↕ 🫂 🥹 🫠 🙂‍↔️ ...
6 Tiếng Bồ Đào Nha, Quốc tế 🙂‍↔ 🙂‍↔️ 🩵 🙂‍↕ 😮‍💨 ...
7 tiếng Nga 🙂‍↕ 🙂‍↔ 🥰 🫡 🙂‍↔️ ...
8 đánh bóng 🫶 🫠 🩷 🙃 🤞 ...
9 người Tây Ban Nha 🙂‍↔️ 🙂‍↕ 🩷 🫂 😵‍💫 ...
10 Hàn Quốc 🥹 🔥 💙 👍 ...
11 Tiếng Anh 🙂‍↔️ 🙂‍↕ 😀 😂 ...
12 tiếng Ả Rập 🫂 🥺 🫰 🏳‍⚧ 🎀 ...
13 Người Indonesia 🪫 🙂‍↔️ 🙂‍↕️ 🇵🇸 💍 ...
14 Thái 🙂‍↕ 🫶🏻 🙂‍↔ 🫠 🙏 ...
15 tiếng Nhật 🙂‍↕ 🥹 🤌 🙂‍↔ 🥰 ...
16 người Ý 🩷 🫠 🩶 💖 💘 ...
17 người Pháp 🫠 🙂‍↕️ 🙂‍↔️ 😌 🫡 ...
18 Tiếng Hindi 🫰 🧿 🙃 🙂 🙂‍↔️ ...
19 Tiếng Séc 🤍 🙏 🎀 🥰 🥹 ...
20 người Hungary 🤍 🥰 💚 💜 🩷 ...
21 tiếng Đức 🏃‍♀️ ...
22 Tiếng Rumani 🤍 💙 🥰 🙃 🤗 ...
23 Người Ukraina 🤍 🙃 🥰 🙌 🎀 ...
24 Tiếng Serbia 🥰 🙃 😍 😊 🫶🏻 ...
25 người Hy Lạp 🤍 🙃 🥰 🩷 🧡 ...
26 Tiếng Slovak 🤍 🫶🏻 🥰 🩷 🙏 ...
27 Người Croatia 💙 🫶 💜 🙃 🥰 ...
28 Tiếng Mã Lai 🗿 🥰 🙂‍↔️ 🙃 🕊 ...
29 Tiếng Do Thái 🤍 💙 🙌 💜 🥰 ...
30 Tiếng hà lan 🫶 🫣 ❤️‍🩹 🥸 🤗 ...
31 Người Bungari 🤍 🙃 💙 🫶 😘 ...
32 Phần lan 🫶 🤌 🙏 👍 🔥 ...
33 Người Slovenia 🥰 🤗 🛻 😉 😍 ...
34 Filipino 🤍 🖤 🫵 🥺 💚 ...
35 Tiếng Kazakh 🤍 🖕🏼 🖕 🖤 🙃 ...
36 Tiếng Litva 🤍 🙃 💜 🖤 🙂 ...
37 người Đan Mạch 🕷 🐝 💘 🌅 😱 ...
38 Tiếng Thụy Điển 🌸 🤩 😻 🫣 🟨 ...
39 Người Latvia 🤍 🤗 🫠 🙃 🥰 ...