♏️Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

♏️ (cung bọ cạp) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-25 - 2023-03-19
Thời gian cập nhật: 2023-03-24 17:32:29 UTC
♏️và trong năm năm qua, sự phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã cho thấy xu hướng hình chữ V, nhưng gần đây đã chững lại.Vào năm 2017 và 2019, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.