♒️Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

♒️ (Bảo Bình) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-25 - 2023-03-19
Thời gian cập nhật: 2023-03-24 17:33:18 UTC
♒️Vào năm 2017 và 2018, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.