Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

✊ (nắm đấm giơ lên) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-18 - 2023-03-12
Thời gian cập nhật: 2023-03-16 18:01:56 UTC
và trong năm năm qua, sự phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã trải qua một số thay đổi lớn.Vào năm 2020-05,2020-06 Và 2022-12, mức độ phổ biến của nó cho thấy sự gia tăng lớn nhất.Vào năm 2018 và 2019, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.

Biểu đồ xu hướng

Nút thời gianChỉ số quan tâmTăng
2020-05 100 788.89%
2020-06 42 22.09%
2022-12 46 166.67%