✖︎Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

✖︎ (dấu nhân) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-18 - 2023-03-12
Thời gian cập nhật: 2023-03-16 18:05:44 UTC
✖︎và trong 5 năm qua, mức độ phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã giảm dần và sau đó chững lại.Vào năm 2020 và 2022, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.