🇦🇪Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🇦🇪 (cờ: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-25 - 2023-03-19
Thời gian cập nhật: 2023-03-25 17:28:18 UTC
🇦🇪và trong năm năm qua, mức độ phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã tăng lên như gợn sóng.Vào năm 2019 và 2020, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.