🇨🇱Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🇨🇱 (cờ: Chile) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-25 - 2023-03-19
Thời gian cập nhật: 2023-03-25 17:32:33 UTC
🇨🇱và trong năm năm qua, sự phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã trải qua một số thay đổi lớn.Vào năm 2022-02,2022-03 Và 2022-04, mức độ phổ biến của nó cho thấy sự gia tăng lớn nhất.Vào năm 2017 và 2021, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.

🇨🇱 Biểu đồ xu hướng

Nút thời gianChỉ số quan tâmTăng
2022-02 79 343.82%
2022-03 100 113.9%
2022-04 84 0.6%