🇩🇿Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🇩🇿 (cờ: Algeria) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-25 - 2023-03-19
Thời gian cập nhật: 2023-03-25 17:34:17 UTC
🇩🇿và trong 5 năm qua, mức độ phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã chững lại, nhưng gần đây bắt đầu tăng lên.Vào năm 2017 và 2018, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.