🍋Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🍋 (chanh) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-04-01 - 2023-03-26
Thời gian cập nhật: 2023-04-01 18:07:14 UTC
🍋và trong năm năm qua, sự phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã trải qua một số thay đổi lớn.Vào năm 2018 và 2019, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.