🎉Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🎉 (pháo giấy buổi tiệc) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-18 - 2023-03-12
Thời gian cập nhật: 2023-03-18 17:04:17 UTC
🎉và trong năm năm qua, sự phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã tiếp tục tăng lên.Vào năm 2021-12, mức độ phổ biến của nó cho thấy sự gia tăng lớn nhất.Vào năm 2018 và 2019, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.Vào năm 2020, xu hướng tỷ lệ phổ biến của nó bắt đầu tăng lên.

🎉 Biểu đồ xu hướng

Nút thời gianChỉ số quan tâmTăng
2021-12 100 173.97%