🏏Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🏏 (trò chơi cricket) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-04-01 - 2023-03-19
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 17:29:05 UTC
Mức độ phổ biến ban đầu của biểu tượng cảm xúc 🏏 rất thấp, gần như bằng không.và trong năm năm qua, sự phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã trải qua một số thay đổi lớn.Vào năm 2021-05-09, xu hướng tỷ lệ phổ biến của nó bắt đầu tăng lên.