🐯Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

🐯 (mặt hổ) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-03-18 - 2023-03-12
Thời gian cập nhật: 2023-03-18 17:43:00 UTC
🐯và trong năm năm qua, mức độ phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã tăng lên theo hình chữ U.Vào năm 2021-12 Và 2022-01, mức độ phổ biến của nó cho thấy sự gia tăng lớn nhất.Vào năm 2018 và 2019, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.

🐯 Biểu đồ xu hướng

Nút thời gianChỉ số quan tâmTăng
2021-12 56 194.74%
2022-01 100 238.98%