6Xếp hạng mức độ phổ biến theo thời gian

6 (chữ số sáu) Biểu đồ xu hướng - emojiall.com
Tải về/Sao chép Liên kết
Phạm vi ngày: 2018-04-01 - 2023-03-26
Thời gian cập nhật: 2023-03-31 17:02:59 UTC
6và trong năm năm qua, mức độ phổ biến của biểu tượng cảm xúc này đã chững lại.Vào năm 2018 và 2021, xu hướng phổ biến của nó hội tụ.