Đây là danh sách các Biểu tượng cảm xúc có trường loại là Biểu tượng cảm xúc cơ bản, bao gồm biểu tượng Biểu tượng cảm xúc, tên viết tắt và điểm mã.Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Loại trường là gì

Biểu tượng cảm xúc Mật mã
©️ bản quyền 00A9 FE0F
®️ đã đăng ký 00AE FE0F
‼️ hai dấu chấm than 203C FE0F
⁉️ dấu chấm than và dấu chấm hỏi 2049 FE0F
™️ nhãn hiệu 2122 FE0F
ℹ️ thông tin 2139 FE0F
↔️ mũi tên trái phải 2194 FE0F
↕️ mũi tên lên xuống 2195 FE0F
↖️ mũi tên lên bên trái 2196 FE0F
↗️ mũi tên lên bên phải 2197 FE0F
↘️ mũi tên xuống bên phải 2198 FE0F
↙️ mũi tên xuống bên trái 2199 FE0F
↩️ mũi tên phải cong sang trái 21A9 FE0F
↪️ mũi tên trái cong sang phải 21AA FE0F
⌚ đồng hồ đeo tay 231A
⌛ đồng hồ cát đã chảy hết 231B
⌨️ bàn phím 2328 FE0F
⏏️ nút tháo 23CF FE0F
⏩ nút tua đi nhanh 23E9
⏪ nút tua lại nhanh 23EA
⏫ nút lên nhanh 23EB
⏬ nút xuống nhanh 23EC
⏭️ nút bài tiếp theo 23ED FE0F
⏮️ nút bài trước 23EE FE0F
⏯️ nút phát hoặc tạm dừng 23EF FE0F
⏰ đồng hồ báo thức 23F0
⏱️ đồng hồ bấm giờ 23F1 FE0F
⏲️ đồng hồ hẹn giờ 23F2 FE0F
⏳ đồng hồ cát đang chảy 23F3
⏸️ nút tạm dừng 23F8 FE0F
⏹️ nút dừng 23F9 FE0F
⏺️ nút ghi 23FA FE0F
Ⓜ️ chữ M trong vòng tròn 24C2 FE0F
▪️ hình vuông nhỏ màu đen 25AA FE0F
▫️ hình vuông nhỏ màu trắng 25AB FE0F
▶️ nút phát 25B6 FE0F
◀️ nút tua lại 25C0 FE0F
◻️ hình vuông trung bình màu trắng 25FB FE0F
◼️ hình vuông trung bình màu đen 25FC FE0F
◽ hình vuông nhỏ vừa màu trắng 25FD
◾ hình vuông nhỏ vừa màu đen 25FE
☀️ mặt trời 2600 FE0F
☁️ đám mây 2601 FE0F
☂️ cái ô 2602 FE0F
☃️ người tuyết 2603 FE0F
☄️ sao chổi 2604 FE0F
☎️ điện thoại bàn 260E FE0F
☑️ hộp kiểm có dấu chọn 2611 FE0F
☔ cái ô với những giọt nước mưa 2614
☕ đồ uống nóng 2615
☘️ cỏ ba lá 2618 FE0F
☝️ ngón trỏ chỉ lên trên 261D FE0F
☠️ đầu lâu xương chéo 2620 FE0F
☢️ phóng xạ 2622 FE0F
☣️ nguy hiểm sinh học 2623 FE0F
☦️ thập giá chính thống giáo 2626 FE0F
☪️ sao và trăng lưỡi liềm 262A FE0F
☮️ biểu tượng hòa bình 262E FE0F
☯️ âm dương 262F FE0F
☸️ pháp luân 2638 FE0F
☹️ mặt cau mày 2639 FE0F
☺️ mặt cười 263A FE0F
♀️ ký hiệu nữ 2640 FE0F
♂️ ký hiệu nam 2642 FE0F
♈ Bạch Dương 2648
♉ Kim Ngưu 2649
♊ Song Tử 264A
♋ Cự Giải 264B
♌ Sư Tử 264C
♍ Xử Nữ 264D
♎ Thiên Bình 264E
♏ Thiên Yết 264F
♐ Nhân Mã 2650
♑ Ma Kết 2651
♒ Bảo Bình 2652
♓ Song Ngư 2653
♟️ quân tốt 265F FE0F
♠️ bộ bích 2660 FE0F
♣️ bộ nhép 2663 FE0F
♥️ bộ cơ 2665 FE0F
♦️ bộ rô 2666 FE0F
♨️ suối nước nóng 2668 FE0F
♻️ biểu tượng tái chế 267B FE0F
♾️ vô cực 267E FE0F
♿ biểu tượng xe lăn 267F
⚒️ búa và búa chim 2692 FE0F
⚓ mỏ neo 2693
⚔️ kiếm bắt chéo 2694 FE0F
⚕️ biểu tượng y tế 2695 FE0F
⚖️ cân thăng bằng 2696 FE0F
⚗️ bình chưng cất 2697 FE0F
⚙️ bánh răng 2699 FE0F
⚛️ biểu tượng nguyên tử 269B FE0F
⚜️ hoa diên vĩ 269C FE0F
⚠️ cảnh báo 26A0 FE0F
⚡ điện cao thế 26A1
⚧️ biểu tượng chuyển giới 26A7 FE0F
⚪ hình tròn màu trắng 26AA
⚫ hình tròn màu đen 26AB
⚰️ quan tài 26B0 FE0F

Trang