Phiên bản Unicode 11.0 được phát hành vào ngày 5 tháng 6 năm 2018. Trong phiên bản này, bộ biểu tượng cảm xúc cuối cùng cũng được đồng bộ hóa với tiêu chuẩn Unicode và có cùng số phiên bản. Unicode 11.0 chứa các biểu tượng Biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:
Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản Unicode là gì