Phiên bản Unicode 14.0 được phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 và nó là phiên bản unicode mới nhất. Có một bản phát hành các biểu tượng cảm xúc mới như khuôn mặt nhìn lén, khuôn mặt tan chảy, bàn tay trái tim, cắn môi, người / đàn ông mang thai, v.v. Hy vọng rằng chúng ta có thể sử dụng những biểu tượng cảm xúc này vào cuối năm 2021 hoặc có thể là năm 2022. Unicode 14.0 chứa Biểu tượng cảm xúc ký hiệu bên dưới👇:
Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản Unicode là gì