Phiên bản Unicode 15.0 đã phát hành bản nháp của nó vào tháng 10 năm 2021 và nó tương ứng với phiên bản biểu tượng cảm xúc 15.0.
Unicode 15.0 đã giới thiệu 21 biểu tượng cảm xúc mới: một biểu tượng cảm xúc khuôn mặt 'lắc mặt' và hai biểu tượng cảm xúc tay 'đẩy', một số biểu tượng cảm xúc dựa trên văn hóa như 'sáo', 'quạt tay gấp', 'khanda' và dự kiến cập nhật thêm liên quan đến động vật biểu tượng cảm xúc, như 'moose', 'sứa', 'lừa', v.v. Mặc dù bạn chưa thể sử dụng chúng trong các thiết bị của mình, nhưng chúng tôi tin rằng chúng sẽ xuất hiện trên các thiết bị cá nhân của chúng tôi vào năm 2023. Unicode 15.0 chứa các biểu tượng cảm xúc bên dưới👇:
Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản Unicode là gì