Chức năng Menu

Thể loại

màu da

kiểu tóc

giới tính

Tình cảm

Phiên bản

Phiên bản Unicode 4.0 được phát hành vào năm 2003 và chứa các biểu tượng Emoji bên dưới:
Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn sử dụng: Phiên bản Unicode là gì