Phiên bản Unicode 5.2 được phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2009. Đây là các ký tự Unicode đầu tiên được coi là biểu tượng cảm xúc và hầu hết các ký tự này đến trực tiếp từ các ký tự biểu tượng cảm xúc được sử dụng bởi các hãng điện thoại di động Nhật Bản. Unicode 5.2 chứa các ký hiệu bên dưới👇:
Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản Unicode là gì