Phiên bản Unicode 8.0 được phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2015. Nó mã hóa 120.672 ký tự, trong đó có 37 biểu tượng cảm xúc và 5 bộ sửa đổi tông màu da biểu tượng cảm xúc. Các công cụ sửa đổi này dựa trên phân loại da của Fitzpatrick, chúng có thể cung cấp năm loại sửa đổi cho màu da của nhân vật biểu tượng cảm xúc. Unicode 8.0 chứa các biểu tượng Emoji bên dưới👇:
Nhấp vào liên kết Biểu tượng cảm xúc và tên ngắn có thể mở trang giới thiệu biểu tượng cảm xúc, xem thông tin như mô tả và ví dụ, và bạn cũng có thể sao chép biểu tượng cảm xúc bằng một cú nhấp chuột để dán vào nơi khác. Nhấp vào liên kết điểm mã để xem trang thông tin Unicode của Biểu tượng cảm xúc, bao gồm hình ảnh có độ phân giải cao và hình ảnh vectơ do nhiều nhà cung cấp cung cấp.Hướng dẫn người sử dụng: Phiên bản Unicode là gì